Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dunajské mlyny

Vodné mlyny sú v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou Žitného ostrova. Ich existenciu umožňovali v minulosti predovšetkým prírodné, hydrogeografické a hospodárske pomery vytvorené našou veľriekou Dunajom.

ObrazekNa Dunaji a jeho priľahlých ramenách boli rozšírené spočiatku najmä lodné, či nazývané tiež plávajúce mlyny, ktoré sa sústreďovali v tzv. mlynských prístavoch. Lodné mlyny mali svoje zariadenie potrebné k zomletiu obilnín postavené na dvojici lodí, ktoré boli zakotvené priamo na vodnom toku a mohli tak veľmi účinne využívať energiu vody. Lodné mlyny mali byzantský pôvod. Najstarším zobrazením takéhoto mlyna na Dunaji je rytina Bratislavy z roku 1595.

Keďže lodné mlyny vytvárajúce často celé ostrovčeky na Dunaji prekážali doprave lodí, koncom 18.storočia dochádza k ich zákazu, ako prekážok intenzívnej lodnej dopravy a od konca 19.storočia k postupnému prebudovaniu na kolové pobrežné mlyny.

Veľké množstvo vodných kolových mlynov bolo vybudovaných najmä na Malom Dunaji. Kým pri lodných mlynoch sa samotný mlyn umiestňoval do prúdu rieky tak, aby účinok vody na lopatky kolesa bol optimálny, pri kolových pobrežných mlynoch bolo nutné vodu na mlynské koleso privádzať. Prúd vody na koleso usmerňovala hať z kolov a prútia povyše mlyna, od ktorej bola voda ku kolesu privádzaná dreveným žľabom.

V minulosti mlelo na našom ostrove niekoľko stoviek vodných mlynov. Vývojom vedy a techniky sa však tieto stali postupne nepotrebné. Do dnešných dní z tohto veľkého počtu vodných mlynov sa na Malom Dunaji zachovali už len štyri vodné kolové mlyny (Jelka, Jahodná, Dunajský Klátov, Tomašíkovo) a jeden mlyn lodný (Kolárovo). Tieto boli po renovovaní sprístupnené verejnosti a dnes slúžia ako technické pamiatky.

Obrazek    Obrazek

Mlyn Cséfalvay v Dunajskom Klátove

Mlyn postavil roku 1920 Ján Cséfalvay. Na klátovskom ramene sú písomne doložené ďalšie mlyny, mlyn Karácsony, mlyn Pepi a na mieste dnešného mlyna Cséfalvay stál pôvodne mlyn Görcs. Roku 1987 bol mlyn Cséfalvay zrekonštruovaný a sprístupnení verejnosti. V súčasnosti je vysunutou expozíciou Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Častými návštevníkmi mlyna sú okrem turistov i zahraničné televízne štáby, z Rakúska, Maďarska a pod.  

Lodný mlyn v Kolárove

ObrazekMlyn v Kolárove je rekonštrukciou lodného mlyna. Bol postavený na podnet bývalej Okresnej pamiatkovej správy v Komárne. Je posledným reprezentantom svojho druhu na Dunaji. Projekt na návrh Okresnej pamiatkovej správy v Komárne vypracovala Katedra teórie a dejín architektúry na Fakulte STU v Bratislave.

Na realizácii celého projektu mali rozhodujúci vplyv Slovenské lodenice v Komárne. Od roku 1995 je mlyn majetkom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny – základnej organizácie Drop v Kolárove.

Kolový vodný mlyn v Tomašíkove

ObrazekMlyn Maticza ako ho nazývajú podľa jeho

dávneho majiteľa, bol pôvodne lodným mlynom, ktorý roku 1893 prestavali na pobrežný kolový mlyn. Okolie mlyna sa stalo vyhladávaným miestom turistov, ale i filmárov. Natočila sa tu časť koprodukčného slovensko-maďarského filmu „Vivat Benyovszky“ ale i ďalšie.

Roku 1982 mlyn odkúpilo Vlastivadné múzeum v Galante, ktoré ho dalo zrenovovať a sprístupnilo návštevníkom, ako vysutú expozíciu Vlastivedného múzea v Galante.

Vodný kolový mlyn Jahodná

ObrazekNachádza sa v časti obce Alba Régia. Pôvodne patril Štefanovi Nagyovi. 27.decembra 1987 sa dostal do držby Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Múzeum malo záujem na uvedení mlyna do pôvodného stavu, avšak z dôvodu nedostatku potrebných finančných prostriedkov sa s obnovou nezačalo. Aby sa predišlo úplnému zničeniu objektu, vedenie múzea rozhodlo o predaji objektu organizácii, ktorá bude schopná zabezpečiť po organizačnej i finančnej stránke záchranu tejto kultúrnej pamiatky. Spomedzi záujemcov sa nakoniec vodný mlyn v Jahodnej dostal do vlastníctva Západoslovenských energetických závodov, ktorý sa zaviazal objekt uviesť do pôvodného stavu. Mlyn bol zrekonštruovaný roku 1999. V súčasnosti je mlyn sprístupnený verejnosti. 

Vodný kolový mlyn v Jelke

ObrazekV minulosti sa v oblasti vyskytovali lodné mlyny, ktoré však tzv. vodný zákon roku 1885 zrušil, keďže prekážali v plavbe po rieke. Takýchto lodných mlynov sa po Malom Dunaji ešte v roku 1866 plavilo okolo 37. Majiteľovi takéhoto lodného mlynu J. Némethovi bolo vydané roku 1899 povolenie na prestavbu mlyna na pobrežný. V prestavanom mlyne sa začalo mlieť roku 1906 a mlyn pracoval do roku 1951.

 

Mlyn je v súčasnosti sprístupnený verejnosti a od roku 1983 zaevidovaný v Štátnom zozname Obrazeknehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku.